ภาพการอบรม

ภาพบรรยากาศการอบรม ในปี 2016

การอบรมให้ความรู้การใช้งานเกี่ยวกับ กล้องวงจรปิด
ที่ทาง บริษัท กฤติยาคอร์ป จัดขึ้น....

ภาพบรรยากาศงานสัมมนากล้องวงจรปิดพานาโซนิคและเยี่ยมชมโชว์รูม Panasonic Smart Solution Center

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Visitors: 43,237