ภาพการอบรม 2016

ภาพบรรยากาศการอบรม ในปี 2016

การอบรมให้ความรู้การใช้งานเกี่ยวกับ กล้องวงจรปิด
ที่ทาง บริษัท กฤติยาคอร์ป จัดขึ้น....

Visitors: 39,860